Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176)