Plan działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został zamieszczony w załączniku.