Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Aktualności
    Informacje dla JST nowe ważne! (0)
        Instrukcja przesyłania sprawozdań z operacji finansowych przez ePUAP ważne! (1)
        2018 (archiwum) (2)
        2017 (archiwum) (3)
        2016 (archiwum) (4)
        2015 (archiwum) (11)
        2014 (archiwum) (16)
        2013 (archiwum) (18)
        2012 (archiwum) (14)
        2011 (archiwum) (11)
        2019 (2)
        2020 (6)
    Zmiany w obowiązujących przepisach prawa (0)
        2021 (2)
        2020 (12)
        2019 (12)
        2018 (12)
        2017 (12)
        2016 (12)
        2015 (12)
        2014 (12)
        2013 (9)
        2012 (12)
    Szkolenia nowe ważne! (1)
        Informacja o numerze rachunku bankowego (1)
    Przetargi (71)
    Wolne stanowiska pracy nowe (2)
        Archiwum 2020 (13)
        Archiwum 2019 (27)
        Archiwum 2018 (12)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (wykaz) (2)
    Zużyte i Zbędne Składniki Majątku Ruchomego (0)
        2017 (8)
        2018 (1)

O Regionalnej Izbie Obrachunkowej
    Status Prawny Izby (1)
    Dane kontaktowe i zasięg terytorialny (1)
        Siedziba w Warszawie (1)
        Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie (1)
        Zespoł Zamiejscowy w Ostrołęce (1)
        Zespół Zamiejscowy w Płocku (1)
        Zespół Zamiejscowy w Radomiu (1)
        Zespół Zamiejscowy w Siedlcach (1)
    Organizacja (0)
        Schemat Organizacyjny (1)
        Regulamin Organizacyjny (11)
        Plany Pracy i Kontroli (1)
    Majątek Izby (1)
    Sprawozdanie Finansowe (0)
        za 2018 r. (1)
    Dostęp do informacji publicznej - zasady (1)
        DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ (1)
        INFORMACJA PUBLICZNA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA (1)
    Zapewnienie dostępności (3)
    Ochrona danych osobowych (1)

Działalność Informacyjna i Szkoleniowa
    O działalności informacyjnej i szkoleniowej (1)
    Zapytania JST (odpowiedzi RIO udzielane na podstawie art. 13 pkt. 11 ustawy o RIO) (1)
        zapytania z 2014 r. (8)
        zapytania z 2013 r. (15)
        zapytania z 2012 r. (20)
        zapytania z 2011 r. (11)
        zapytania z 2010 r. (28)
    Sprawozdnie roczne z działalności Izby (0)
        za 2019 r. (1)
        za 2018 r. (1)
        za 2017 r. (1)
        za 2016 r. (1)
        za 2015 r. (3)
        za 2014 r. (3)
        za 2013 r. (2)
        za 2012 r. (1)
        za 2011 r. (1)
        za 2010 r. (1)
    Wykonanie budżetów przez JST (1)
        za 2014 r. (2)
        za 2013 r. (1)
        za 2012 r. (1)
        za 2011 r. (1)
        za 2010 r. (1)
    Fundusz Sołecki (1)

Działalność Nadzorcza
    O działalności nadzorczej (1)
    Uchwały Kolegium (0)
        podjęte w 2021 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (0)
                dot. budżetu JST i jego zmian (23)
                dot. zaciąganych zobowiązań (0)
                dot. dotacji (10)
                dot. podatków i opłat loklanych (21)
                dot. absolutorium (0)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (0)
                dot. WPF (2)
                dot. funduszu sołeckiego (0)
                dot. pozostałych (2)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od Opini Składów Orzekających (2)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojewody (6)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (0)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
                zaopiniowanie kandydatów na członków Kolegium (0)
                Pozostałe (0)
                    Program Kolegium (6)
                    Protokoły z posiedzeń Kolegium (6)
                    Wykaz wszczętych postępowań (1)
        podjęte w 2020 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (3)
                dot. budżetu JST i jego zmian (52)
                dot. zaciaganych zobowiązań (8)
                dot. dotacji (36)
                dot. podatków i opłat lokalnych (226)
                dot. absolutorium (4)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (0)
                dot. WPF (22)
                dot. funduszu sołeckiego (12)
                dot. pozostałych (8)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (1)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojweody (28)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (2)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
                zaopiniowanie kandydatów na członków Kolegium Izby (1)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (32)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (32)
        podjęte w 2019 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (1)
                dot. budżetu JST i jego zmian (86)
                dot. zaciaganych zobowiązań (16)
                dot. dotacji (34)
                dot. podatków i opłat lokalnych (163)
                dot. absolutorium (4)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (1)
                dot. WPF (25)
                dot. funduszu sołeckiego (8)
                dot. pozostałych (30)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (2)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (2)
                przekazane do Wojewody (27)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (0)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (3)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (27)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (27)
        podjęte w 2018 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (0)
                dot. budżetu JST i jego zmian (54)
                dot. zaciaganych zobowiązań (3)
                dot. dotacji (109)
                dot. podatków i opłat lokalnych (27)
                dot. absolutorium (5)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (0)
                dot. WPF (11)
                dot. funduszu sołeckiego (4)
                dot. pozostałych (3)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (4)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojewody (23)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (2)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (23)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (23)
        podjęte w 2017 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (1)
                dot. budżetu JST i jego zmian (49)
                dot. zaciaganych zobowiązań (8)
                dot. dotacji (45)
                dot. podatków i opłat lokalnych (21)
                dot. absolutorium (2)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (0)
                dot. WPF (8)
                dot. funduszu sołeckiego (2)
                dot. pozostałych (1)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekających (1)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojewody (25)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (5)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
                dot. skarg kasacyjnych od wyroku WSA (2)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (25)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (25)
            Statystyka badanych uchwał i zarządzeń (0)
        podjęte w 2016 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (0)
                dot. budżetu JST i jego zmian (47)
                dot. zaciaganych zobowiązań (2)
                dot. dotacji (49)
                dot. podatków i opłat lokalnych (74)
                dot. absolutorium (1)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (1)
                dot. WPF (17)
                dot. funduszu sołeckiego (0)
                dot. pozostałych (7)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (2)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojewody (25)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (4)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
                dot. skarg kasacyjnych od wyroku WSA (4)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (26)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (26)
            Statystyka badanych uchwał i zarządzeń (3)
        podjęte w 2015 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (0)
                dot. budżetu JST i jego zmian (73)
                dot. zaciaganych zobowiązań (7)
                dot. dotacji (36)
                dot. podatków i opłat lokalnych (117)
                dot. absolutorium (0)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (0)
                dot. WPF (19)
                dot. funduszu sołeckiego (3)
                dot. pozostałych (4)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (3)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojewody (28)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (2)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
                dot. programu postępowania naprawczego (1)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (28)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (28)
            Statystyka badanych uchwał i zarządzeń (4)
        podjęte w 2014 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (1)
                dot. budżetu JST i jego zmian (98)
                dot. zaciaganych zobowiązań (14)
                dot. dotacji (54)
                dot. podatków i opłat lokalnych (43)
                dot. absolutorium (6)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (0)
                dot. WPF (54)
                dot. funduszu sołeckiego (2)
                dot. pozostałych (14)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (1)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojweody (28)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (5)
                raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (2)
                dot. programu postępowania naprawczego (1)
                Uchwała Kolegium Izby dot. apelu Województwa Mazowieckiego (1)
                skargi kasacyjne (2)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (29)
                Wykaz wszczętych postępowań (1)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (29)
            Statystyka badanych uchwał i zarządzeń (4)
        podjęte w 2013 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (3)
                dot. budżetu JST i jego zmian (112)
                dot. zaciaganych zobowiązań (23)
                dot. dotacji (52)
                dot. podatków i opłat lokalnych (144)
                dot. absolutorium (1)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (1)
                dot. WPF (85)
                dot. funduszu sołeckiego (6)
                dot. pozostałych (20)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (4)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojweody (26)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (2)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (0)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (26)
                Wykaz wszczętych postępowań (0)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (26)
        podjete w 2012 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (2)
                dot. budżetu JST i jego zmian (99)
                dot. zaciaganych zobowiązań (22)
                dot. dotacji (32)
                dot. podatków i opłat lokalnych (61)
                dot. absolutorium (5)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (2)
                dot. WPF (55)
                dot. funduszu sołeckiego (4)
                dot. pozostałych (15)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekajacych (2)
                dot. skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojweody (25)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (1)
                Raporty o stanie gospodarki finansowej j.s.t. (2)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (26)
                Wykaz wszczętych postępowań (0)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (26)
        podjęte w 2011 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (6)
                dot. budżetu JST i jego zmian (95)
                dot. zaciąganych zobowiązań (32)
                dot. dotacji (35)
                dot. podatków i opłat lokalnych (46)
                dot. absolutorium (1)
                dot. rachunku dochodów i wydatków (8)
                dot. WPF (54)
                dot. funduszu sołeckiego (7)
                dot. pozostałych (10)
            Uchwły Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. Odwołań od opinii Składów Orzekających (2)
                dot. Skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                przekazane do Wojewody (27)
                dot. zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (1)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (27)
                Wykaz wszczętych postępowań (0)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Portokoły z posiedzeń Kolegium (27)
        podjęte w 2010 r. (0)
            Uchwały Kolegium w sprawie uchwał JST (0)
                dot. procedury (37)
                dot. budżetu JST i jego zmian (146)
                dot. zaciąganych zobowiązań (25)
                dot. dotacji (31)
                dot. podatków i opłat lokalnych (51)
                dot. absolutorium (1)
                rachunek dochodow i wydatkow (12)
            Uchwały Kolegium w innych sprawach (0)
                dot. odwołań od opinii Składów Orzekających (2)
                dot. Skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
                dot. przekazanych do wojewody (26)
                dot. zastrzeżen do wniosków pokontrolnych (1)
                dot. rachunku dochodów własnych (3)
                dot. udzielenia pomocy finansowej (2)
            Pozostałe (0)
                Program Kolegium (26)
                Wykaz wszczętych postępowań (5)
                Wyniki badanych uchwał i zarządzeń (0)
                Protokoły z posiedzeń Kolegium (26)
    Kolegium Izby (funkcje i skład) (1)

Działalność Opiniodawcza
    O działalności opiniodawczej (1)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2021 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (0)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
            o infromacji o przebiegu wykonania budżetu (0)
            o projektach uchwał budżetowych (0)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (1)
            o możliwości spłaty pożyczki (1)
            o możliwości spłaty kredytu (2)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (61)
            o projektach uchwał o WPF (0)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (0)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
            o infromacji o przebiegu wykonania budżetu (0)
            o projektach uchwał budżetowych (0)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (0)
            o możliwości spłaty pożyczki (0)
            o możliwości spłaty kredytu (0)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (31)
            o możliwości sfinansowania deficytu (27)
            o projektach uchwał o WPF (0)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (0)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
            o infromacji o przebiegu wykonania budżetu (0)
            o projektach uchwał budżetowych (0)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (0)
            o możliwości spłaty pożyczki (1)
            o możliwości spłaty kredytu (0)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (54)
            o możliwości sfinansowania deficytu (46)
            o projektach uchwał o WPF (0)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (0)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
            o infromacji o przebiegu wykonania budżetu (0)
            o projektach uchwał budżetowych (0)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (0)
            o możliwości spłaty pożyczki (0)
            o możliwości spłaty kredytu (0)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (48)
            o możliwości sfinansowania deficytu (31)
            o projektach uchwał o WPF (0)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (0)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
            o infromacji o przebiegu wykonania budżetu (0)
            o projektach uchwał budżetowych (0)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (1)
            o możliwości spłaty pożyczki (0)
            o możliwości spłaty kredytu (1)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (55)
            o możliwości sfinansowania deficytu (46)
            o projektach uchwał o WPF (0)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (0)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (1)
            o infromacji o przebiegu wykonania budżetu (0)
            o projektach uchwał budżetowych (1)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (0)
            o możliwości spłaty pożyczki (4)
            o możliwości spłaty kredytu (1)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (53)
            o możliwości sfinansowania deficytu (49)
            o projektach uchwał o WPF (1)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2020 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (4)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (76)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (81)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (75)
            o projektach uchwał budżetowych (74)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (29)
            o możliwości spłaty pożyczki (24)
            o możliwości spłaty kredytu (24)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (71)
            o możliwości sfinansowania deficytu (54)
            o projektach uchwał o WPF (74)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (1)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (53)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (54)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (53)
            o projektach uchwał budżetowych (55)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (5)
            o możliwości spłaty kredytu (15)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (33)
            o projektach uchwał o WPF (54)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (59)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (9)
            o możliwości spłaty pożyczki (20)
            o możliwości spłaty kredytu (18)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (56)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (58)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (60)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (60)
            o projektach uchwał budżetowych (60)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (6)
            o możliwości spłaty pożyczki (22)
            o możliwości spłaty kredytu (13)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (64)
            o możliwości sfinansowania deficytu (35)
            o projektach uchwał o WPF (60)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (62)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (2)
            o możliwości spłaty pożyczki (17)
            o możliwości spłaty kredytu (13)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (57)
            o możliwości sfinansowania deficytu (41)
            o projektach uchwał o WPF (62)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (61)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (61)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (61)
            o projektach uchwał budżetowych (60)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (26)
            o możliwości spłaty kredytu (20)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (62)
            o możliwości sfinansowania deficytu (48)
            o projektach uchwał o WPF (60)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2019 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (59)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (72)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (16)
            o możliwości spłaty pożyczki (22)
            o możliwości spłaty kredytu (27)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (55)
            o możliwości sfinansowania deficytu (49)
            o projektach uchwał o WPF (73)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (55)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (56)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (55)
            o projektach uchwał budżetowych (47)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (4)
            o możliwości spłaty kredytu (21)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (57)
            o możliwości sfinansowania deficytu (26)
            o projektach uchwał o WPF (47)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (2)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (61)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (66)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (66)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (12)
            o możliwości spłaty pożyczki (47)
            o możliwości spłaty kredytu (25)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (62)
            o możliwości sfinansowania deficytu (39)
            o projektach uchwał o WPF (67)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (60)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (60)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (60)
            o projektach uchwał budżetowych (60)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (23)
            o możliwości spłaty kredytu (17)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (58)
            o możliwości sfinansowania deficytu (35)
            o projektach uchwał o WPF (61)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
            program postępowania naprawczego (1)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (9)
            o możliwości spłaty pożyczki (20)
            o możliwości spłaty kredytu (30)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (62)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (63)
            o projektach uchwał budżetowych (61)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (33)
            o możliwości spłaty kredytu (30)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (62)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (61)
            inne zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (0)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2018 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (5)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (58)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (22)
            o możliwości spłaty kredytu (37)
            o możliwości spłaty pożyczki (20)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (55)
            o możliwości sfinansowania deficytu (54)
            o projektach uchwał o WPF (59)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (54)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (55)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (55)
            o projektach uchwał budżetowych (55)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (17)
            o możliwości spłaty pożyczki (5)
            o możliwości spłaty kredytu (27)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (50)
            o możliwości sfinansowania deficytu (43)
            o projektach uchwał o WPF (55)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (11)
            o możliwości spłaty pożyczki (65)
            o możliwości spłaty kredytu (35)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (56)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (61)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (61)
            o projektach uchwał budżetowych (60)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (10)
            o możliwości spłaty pożyczki (36)
            o możliwości spłaty kredytu (39)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (57)
            o możliwości sfinansowania deficytu (47)
            o projektach uchwał o WPF (60)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (12)
            o możliwości spłaty pożyczki (34)
            o możliwości spłaty kredytu (38)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (53)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (63)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (63)
            o projektach uchwał budżetowych (63)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (14)
            o możliwości spłaty pożyczki (36)
            o możliwości spłaty kredytu (47)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (50)
            o projektach uchwał o WPF (63)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2017 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (59)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (17)
            o możliwości spłaty pożyczki (29)
            o możliwości spłaty kredytu (23)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (54)
            o możliwości sfinansowania deficytu (46)
            o projektach uchwał o WPF (59)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (55)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (56)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (55)
            o projektach uchwał budżetowych (55)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (14)
            o możliwości spłaty pożyczki (29)
            o możliwości spłaty kredytu (28)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (54)
            o możliwości sfinansowania deficytu (34)
            o projektach uchwał o WPF (55)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (77)
            o możliwości spłaty kredytu (19)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (46)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (60)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (61)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (61)
            o projektach uchwał budżetowych (61)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (12)
            o możliwości spłaty pożyczki (38)
            o możliwości spłaty kredytu (22)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (58)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (61)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (78)
            o możliwości spłaty kredytu (32)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (60)
            o możliwości sfinansowania deficytu (45)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (63)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (63)
            o projektach uchwał budżetowych (63)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (42)
            o możliwości spłaty kredytu (23)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (38)
            o projektach uchwał o WPF (63)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2016 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (4)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (57)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (11)
            o możliwości spłaty pożyczki (32)
            o możliwości spłaty kredytu (17)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (55)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (59)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (55)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (54)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (55)
            o projektach uchwał budżetowych (55)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (19)
            o możliwości spłaty kredytu (13)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (52)
            o możliwości sfinansowania deficytu (26)
            o projektach uchwał o WPF (55)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (2)
            o możliwości spłaty pożyczki (44)
            o możliwości spłaty kredytu (14)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (38)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (62)
            o projektach uchwał budżetowych (61)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (4)
            o możliwości spłaty pożyczki (15)
            o możliwości spłaty kredytu (21)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (56)
            o możliwości sfinansowania deficytu (26)
            o projektach uchwał o WPF (61)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (35)
            o możliwości spłaty kredytu (21)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (60)
            o możliwości sfinansowania deficytu (34)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (63)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (63)
            o projektach uchwał budżetowych (63)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (4)
            o możliwości spłaty pożyczki (37)
            o możliwości spłaty kredytu (17)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (32)
            o projektach uchwał o WPF (63)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2015 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (59)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (9)
            o możliwości spłaty pożyczki (15)
            o możliwości spłaty kredytu (22)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (58)
            o możliwości sfinansowania deficytu (34)
            o projektach uchwał o WPF (59)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (55)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (55)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (55)
            o projektach uchwał budżetowych (55)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (17)
            o możliwości spłaty kredytu (28)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (55)
            o możliwości sfinansowania deficytu (23)
            o projektach uchwał o WPF (55)
            o programach postępowań naprawczych jst (1)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (11)
            o możliwości spłaty pożyczki (70)
            o możliwości spłaty kredytu (36)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (31)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (62)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (2)
            o możliwości spłaty pożyczki (33)
            o możliwości spłaty kredytu (33)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (31)
            o projektach uchwał o WPF (62)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (37)
            o możliwości spłaty kredytu (17)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (25)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (63)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (46)
            o możliwości spłaty kredytu (40)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (67)
            o możliwości sfinansowania deficytu (34)
            o projektach uchwał o WPF (64)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2014 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (58)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (59)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (59)
            o projektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (9)
            o możliwości spłaty pożyczki (39)
            o możliwości spłaty kredytu (28)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (57)
            o możliwości sfinansowania deficytu (38)
            o projektach uchwał o WPF (59)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (55)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (55)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (55)
            o projektach uchwał budżetowych (55)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (29)
            o możliwości spłaty kredytu (28)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (52)
            o możliwości sfinansowania deficytu (30)
            o projektach uchwał o WPF (55)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (9)
            o możliwości spłaty pożyczki (98)
            o możliwości spłaty kredytu (40)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (43)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (62)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (39)
            o możliwości spłaty kredytu (47)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (58)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (62)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (58)
            o możliwości spłaty kredytu (38)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (34)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (63)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (67)
            o projektach uchwał budżetowych (63)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (90)
            o możliwości spłaty kredytu (43)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (63)
            o możliwości sfinansowania deficytu (40)
            o projektach uchwał o WPF (64)
            o programach postępowań naprawczych jst (1)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2013 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (59)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (58)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (58)
            o projektach uchwał budżetowych (60)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (12)
            o możliwości spłaty pożyczki (23)
            o możliwości spłaty kredytu (32)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (57)
            o możliwości sfinansowania deficytu (37)
            o projektach uchwał o WPF (60)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (56)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (56)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (56)
            o projektach uchwał budżetowych (56)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (10)
            o możliwości spłaty pożyczki (29)
            o możliwości spłaty kredytu (24)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (51)
            o możliwości sfinansowania deficytu (27)
            o projektach uchwał o WPF (56)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (8)
            o możliwości spłaty pożyczki (103)
            o możliwości spłaty kredytu (45)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (62)
            o możliwości sfinansowania deficytu (46)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (62)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (10)
            o możliwości spłaty pożyczki (40)
            o możliwości spłaty kredytu (44)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (58)
            o możliwości sfinansowania deficytu (37)
            o projektach uchwał o WPF (62)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (65)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (13)
            o możliwości spłaty pożyczki (42)
            o możliwości spłaty kredytu (25)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (35)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (88)
            o możliwości spłaty kredytu (45)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (64)
            o możliwości sfinansowania deficytu (43)
            o projektach uchwał o WPF (64)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2012 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (58)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (58)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (58)
            oprojektach uchwał budżetowych (59)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (10)
            o możliwości spłaty pożyczki (17)
            o możliwości spłaty kredytu (32)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (56)
            o możliwości sfinansowania deficytu (34)
            o projektach uchwał o WPF (59)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (55)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (56)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (56)
            o projektach uchwał budżetowych (56)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (21)
            o możliwości spłaty kredytu (40)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (50)
            o możliwości sfinansowania deficytu (28)
            o projektach uchwał o WPF (56)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (74)
            o możliwości spłaty kredytu (51)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (63)
            o możliwości sfinansowania deficytu (43)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (62)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (4)
            o możliwości spłaty pożyczki (47)
            o możliwości spłaty kredytu (47)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (58)
            o możliwości sfinansowania deficytu (41)
            o projektach uchwał o WPF (62)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (6)
            o możliwości spłaty pożyczki (34)
            o możliwości spłaty kredytu (43)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (60)
            o możliwości sfinansowania deficytu (33)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu (65)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (3)
            o możliwości spłaty pożyczki (62)
            o możliwości spłaty kredytu (43)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (38)
            o projektach uchwał o WPF (64)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2011 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (56)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (58)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (58)
            o projektach uchwał budżetowych (58)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (14)
            o możliwości spłaty pożyczki (28)
            o możliwości spłaty kredytu (42)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (56)
            o możliwości sfinansowania deficytu (49)
            o projektach uchwał o WPF (58)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (57)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (56)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (56)
            o projektach uchwał budżetowych (56)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (5)
            o możliwości spłaty pożyczki (32)
            o możliwości spłaty kredytu (62)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (52)
            o możliwości sfinansowania deficytu (36)
            o projektach uchwał o WPF (56)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (65)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (4)
            o możliwości spłaty pożyczki (78)
            o możliwości spłaty kredytu (72)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (47)
            o projektach uchwał o WPF (64)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (62)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (62)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (62)
            o projektach uchwał budżetowych (62)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (4)
            o możliwości spłaty kredytu (57)
            o możliwości spłaty pożyczki (42)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (59)
            o możliwości sfinansowania deficytu (47)
            o projektach uchwał o WPF (62)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (64)
            o projektach uchwał budżetowych (65)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (54)
            o możliwości spłaty kredytu (55)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (40)
            o projektach uchwał o WPF (65)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (64)
            o projektach uchwał budżetowych (66)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (3)
            o możliwości spłaty pożyczki (84)
            o możliwości spłaty kredytu (62)
            o prawidłowości planowanej kwoty długu (61)
            o możliwości sfinansowania deficytu (48)
            o projektach uchwał o WPF (63)
    Opinie Składów Orzekających wydane w 2010 (0)
        SG Warszawa (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (3)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (48)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (48)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (47)
            o projektach uchwał budżetowych (47)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (9)
            o możliwości spłaty kredytu (20)
            o projektach uchwał o WPF (48)
        ZZ Ciechanów (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (58)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (58)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (58)
            o projektach uchwał budżetowych (58)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (41)
            o możliwości spłaty kredytu (71)
            o projektach uchwał o WPF (58)
        ZZ Ostrołęka (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (66)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (66)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (66)
            o projektach uchwał budżetowych (66)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (6)
            o możliwości spłaty pożyczki (75)
            o możliwości spłaty kredytu (93)
            o projektach uchwał o WPF (66)
        ZZ Płock (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (1)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (63)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (64)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (64)
            o projektach uchwał budżetowych (64)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (44)
            o możliwości spłaty kredytu (56)
            o projektach uchwał o WPF (63)
        ZZ Radom (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (66)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (66)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (66)
            o projektach uchwał budżetowych (66)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (7)
            o możliwości spłaty pożyczki (66)
            o możliwości spłaty kredytu (69)
            o projektach uchwał o WPF (66)
        ZZ Siedlce (0)
            o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium (2)
            o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium (64)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (66)
            o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (96)
            o projektach uchwał budżetowych (66)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (6)
            o możliwości spłaty pożyczki (54)
            o możliwości spłaty kredytu (56)
            o projektach uchwał o WPF (66)
    Wyniki działalności opiniodawczej Izby (0)
        2016 r. (3)
        2015 r. (4)
        2014 r. (4)
        2017 r. (0)
        2017 r. (0)

Działalność Kontrolna
    O dzialalności kontrolnej (1)
    Wystąpienia pokontrolne (0)
        2021 (4)
        2020 (88)
        2019 (93)
        2018 (108)
        2017 (97)
        2016 (113)
        2015 (90)
        2014 (91)
        2013 (108)
        2012 (93)
        2011 (96)
        2010 (66)
        2009 (88)
        2008 (98)
        2007 (106)
        2006 (96)

Dyscyplina Finansów Publicznych
    Status prawny Rzecznika oraz RKO (artykuł) (1)
    Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (1)
    Regionalna Komisja Orzekająca (1)

Redakcja BIP
    Kontakt z redakcją (1)

Informacje ogólne

Zakres działania

Obsługa interesantów

Informacje

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij